Yr Oriel

Murlun Brynaman

Darlun sy'n dangos golygfa o'r pentref a'i threftadaeth . Roedd y Murlun Brynaman  wedi ei baentio gan aelodau'r Grwp Celf y Mynydd Du o dan gyfarwyddyd artist lleol Susan Crossman -Jones.

Mae'r Murlun Brynaman yn cael eu arddangos yn ein oriel nawr. Galwch heibio heddiw i weld y darn rhyfeddol o gelf!

Printiau a Cardiau Cyfarch ar gael i'w prynu .

 

Clwb Celf y Mynydd Du

Mae’r oriel yn arddangos gwaith Clwb Celf y Mynydd Du yn aml. Yn fyrlymus, yn befriog ac yn llawn brwdfrydedd, mae’r grwp lleol hwn o unigolion o’r un anian wedi cael eu hysbrydoli gan broffesiynoldeb a thalent eu mentor.  Mae’r pleser y maent yn cael wrth ddatblygu eu sgiliau yn amlwg o’r amrywiaeth o bynciau a chyfryngau y maen nhw’n eu defnyddio. Drwy daflu syniadau o gwmpas, maen nhw wedi gwthio ffiniau yr hyn ‘roeddent yn disgwyl ei gyflawni i ddatblygu i fod yn artistiaid hyderus. 

Mae’r oriel wedi ei lleoli ger y brif fynedfa mewn ardal bwrpasol gyda tho uchel, wedi’i oleuo’n dda, sy’n cael ei rhannu gydag ardal arddangos wydr y Grwp Treftadaeth. Dyma un o’r prif atyniadau  i ymwelwyr a phobl lleol fel eu gilydd, gan fod seddau meddal ar gael i ymlacio ynddynt tra’n astudio’r arddangosfeydd creadigol.

 

'Rydym wedi ymestyn yr Oriel!  

Yn ddiweddar, ‘rydym wedi ymestyn yr oriel i gynnwys Ystafell 2. Ystafell 2 yw un o’n prif ystafelloedd ymgynnull, ac mae’n cael ei defnyddio gan nifer o grwpiau cymunedol lleol. Mae’r arddangosfa bresennol yn canolbwyntio ar ystod o luniau a grewyd gan Glwb Celf y Mynydd Du.

Dyma ychydig o’r lluniau a gynhyrchwyd gan y grwp...