Treftadaeth

Mae Grwp Treftadaeth Brynaman yn cwrdd bob trydydd nos Fercher y mis, rhwng 19:00 a 21:00.

Am ragor o wybodaeth am y Grwp Treftadaeth, cysylltwch â’r Ganolfan os gwelwch yn dda ar 01269 823400, neu ewch i’w gwefan. Dilynwch y ddolen (linc) hon: treftadaeth BRYNAMAN heritage www.brynaman-heritage.org.uk .

 

100 mlynedd o Briodasau ym Mrynaman – Llongyfarchiadau i Grwp Treftadaeth Brynaman ac yn arbennig i Diane Gill am eu holl gwaith caled yn cynllunio’r arddangosfa wych o ffrogau a lluniau a arddangoswyd yn y Ganolfan yn ddiweddar. Daeth yr arddangosfa hon â phobl o bob oedran at eu gilydd i rannu eu hatgofion am Frynaman a’i bobl, a’i treftadaeth nhw.

                         

 

 

             

 

                                                                                                       

Os licech chi weld rhagor o waith Grwp Treftadaeth Brynaman, cliciwch ar y ddolen i weld y prosiectau y maen nhw wedi gwneud gydag Archif Gymunedol Cymru Lluniau Archif Priodasau a Brynaman