Meddygfa - Practis Dyffryn Aman

Oriau Agor y Feddygfa: 8:30yb tan 12:30yh (Nyrsys yn unig ar ddydd Mercher)

Rhif Ffôn y Feddygfa: 01269 820788

Gwefan: http://www.wales.nhs.uk/sites3/home.cfm?orgid=637

Ailadrodd Presgripsiwn: Ebost:  Scripts.GCG@gp-w92610.wales.nhs.uk

Ffôn: 01269 825855

Mae’r feddygfa hon yn gangen o Bractis Meddygol Dyffryn Aman, Meddygfa Heol y Graig, Gwaun Cae Gurwen, Sir Gaerfyrddin, SA18 1EG, 01269 822231.