Llyfrgell Gymunedol

Mae’r llyfrgell gymunedol yn cynnig dewis eang o lyfrau, DVDau a CDau i ddiddori unigolion o bob oedran a gallu.  Yn ogystal, mae gan y llyfrgell ystafell gyfrifiaduron y gall cwsmeriaid ddefnyddio yn ystod oriau agor y llyfrgell.

Ymunwch â’r llyfrgell – casglwch eich cerdyn aelodaeth heddiw!

 

Oriau Agor / Library Opening Hours

Dydd Llun 3.30yp - 7:00yh Monday
Dydd Mawrth 9:30yb - 12:00yp Tuesday
Dydd Mercher

9:30yb - 11:30yb

3:00yp - 5:00yh

Wednesday

 

Rhif Ffôn - 01269 824053 -

 

     

Mae’r Llyfrgellydd, Jackie Davies wrth law i roi gwybodaeth ac arweiniad, ac i ateb eich ymholiadau.

 

   

 

Mae’r llyfrgell yn cynnig amrywiaeth o ffuglen - mewn print maint arferol a phrint bras - i siwtio pawb, gan gynnwys llyfrau trosedd, arswyd a ffuglen wyddonol. Mae’r adran ffeithiol yn cwmpasu y rhan fwyaf o bynciau, ochr yn ochr ag amrywiaeth o fywgraffiadau.

Mae llyfrgell y plant yn cynnwys llyfrau i blant bach, i blant iau ac i bobl ifanc yn eu harddegau, yn ogystal â stoc da o lyfrau ffeithiol ar gyfer plant iau. Mae llyfrau llafar ar gael hefyd.