Llogi Ystafell

Conference Rooms Prices Catering

Rhif yr Ystafell

Math o Ystafell

Uchafswm y Dirprwyon

Laptop

Projectorr

DVD/VHS

1

Ystafell Ymgynnull /ystafell TG

30

Available on request

Available

Available

2

Ystafell Aml-bwrpas

40

Available on request

Available on request

Available on request

3

Y Stiwdio

50

Available on request

Available

Available

4

Ardal Gyfarfod y Llyfrgell

11

Available on request

Available on request

Available on request

5/6

Ystafell Allgymorth

2 / 4

Available on request

Not available

Not available

 

Darllenwch ein Telerau ac Amodau cyn galw, os gwelwch yn dda.

 

Profwch y gefnogaeth a’r hyblygrwydd sydd ei angen arnoch chi i sicrhau bod eich cynhadledd, cyfarfod, seminar neu ddiwrnod hyfforddi yn brofiad di-drafferth a phleserus. Canolfan y Mynydd Du yw’r lleoliad perffaith ar gyfer ystod eang o anghenion busnes. ‘Rydym yn cynnig cyfuniad o ystafelloedd cynnal digwyddiadau, o ystafelloedd bwrdd  i ystafelloedd cynadledda ar gyfer hyd at 50 cynrychiolydd, wedi’i gyfannu gyda staff cymwynasgar, dwyieithog. Mae gennym bopeth sydd ei angen i wneud eich digwyddiad yn un arbennig, gan gynnwys arlwyo a fydd yn  tynnu dwr i’ch dannedd, a’r cyfan wedi’i deilwra yn arbennig ar gyfer eich gofynion penodol chi.

Mae ein hystafelloedd yn cynnwys offer clyweledol, sgriniau a thaflunyddion o'r radd flaenaf.

 

Mae ‘na ddewis o ystafelloedd addas at ddigwyddiadau busnes llai ar gael yn y ganolfan. Mae ein hystafell bwrdd ar gael ar gyfer eich cyfarfodydd bach neu seminarau hyfforddi, y dderbynfa ar gyfer rhwydweithio a lluniaeth, a byddai bwyty’r Mynydd Du yn lle delfrydol i gynnal cinio busnes pwysig, neu ddigwyddiad rhwydweithio neu lansiad gyda’r hwyr.

Bydd ein staff croesawgar yn gwneud yn siwr taw’r unig beth sydd rhaid i chi i wneud yw canolbwyntio ar gael y gorau o’ch digwyddiad busnes.

Allwedd

AvailableAr gael

Available on requestAr gael ar gais (yn ôl argaeledd – codir pris ychwanegol)

Not availableDdim ar gael

Mae’r ffurflen fwcio i’w gweld yma