Calendr y Gymuned

Ymunwch a 'Weight Watchers' yng Nghanolfan y Mynydd Du!

Ymunwch y grwp bob Dydd Sadwrn, 9yb- 11yb.

 

CALCH: Dathlu Treftadaeth Diwydiannol y Mynydd Du

Mae CALCH yn fenter ar y cyd gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Chanolfan y Mynydd Du. Gyda chyfranogiad cymunedau lleol, bydd CALCH yn ail-ddarganfod, yn diogelu ac yn dathlu rôl y diwydiant calch yn natblygiad Cymru fel gwlad ddiwydiannol.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Menna Bell yn Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed yn

 m.bell@dyfedarchaeology.org.uk neu 01558 825997, os gwelwch yn dda.

 

Cadw'n Heini

Dewch i Cadw'n Heini pob Dydd Iau, 10yp - 11yb.

Galwch y Ganolfan ar 01269 823400 o flaen llaw i sefydlu eich lle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os licech chi ychwanegu unrhyw ddyddiadau at y calendr, ebostiwch ni yn admin@black-mountain.org.uk os gwelwch yn dda.