Bwyty'r Mynydd Du

Mae ein caffi ar agor trwy gydol y flwyddyn, yn gweini bwyd cartref maethlon. Ein nod yw cynnig bwyd o ansawdd mewn lleoliad deniadol, a ‘rydym yn gobeithio y byddwch chi’n dod i ymweld â ni cyn bo hir.

      

‘Rydym ar agor ar gyfer brecwast, cinio, byrbrydau neu dim ond cwpaned o de a theisennau cartref, a’r cyfan wedi’i gyflwyno mewn awyrgylch gyfeillgar, groesawus.

Mae tîm y caffi yn cynnwys staff a gwirfoddolwyr ymroddgar sydd wastad yn hapus i helpu. Mae ein Cogydd, Lisa Thomas a’n Cynorthwy-ydd Gwasanaethu’r Cwsmer, Linda Lewis yn dîm rhagorol, sy’n creu prydau bwyd newydd a chyffrous yn wythnosol.

‘Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9yb nes 2.30yp.

Dydd Sadwrn: 9yb tan 1yp

 

Trïwch ein brecwast blasus, gan ddechrau gyda brecwast bach am ddim ond £3.99!

Neu fel arall, cewch balu eich ffordd trwy frecwast mawr am £4.99, neu frecwast adeiladwr (15 eitem) am £5.99.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Ganolfan ar 01269 823400.

                            

       

 

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Gwener 9yb – 2.30yh

Dydd Sadwrn: 9yb - 1yp