Amdanon ni

 

‘Rydym wedi derbyn arian i gynyddu ac i foderneiddio’r adnoddau sydd eisoes yn bodoli. Mae hyn yn golygu ein bod yn gallu ehangu ein gwasanaeth i’r sectorau cyhoeddus a phreifat, yn osystal ag i’r gymuned leol yn gyffredinol.

Mae Canolfan y Myndd Du yn llawer mwy na Chanolfan Gymunedol

Wrth galon y gymuned leol, mae’r Ganolfan yn siop un-stop ar gyfer preswylwyr Brynaman a’r ardal gyfagos. Mae’n darparu lleoliad sydd ddim yn fygythlyd, lle y gall pobl lleol daro i mewn am gwpaned o de, am bryd o fwyd neu jyst i ffeindio mas beth sy’n digwydd yn y pentref.   Mae’r Ganolfan yn cynnig dosbarthiadau a chyrsiau addysg, llyfrgell rhan-amser, meddygfa, meddygfa’r heddlu, gwasanaethau allgymorth, Undeb Gredyd ac adnoddau TG a mynediad at y rhyngrwyd.

Mae Bwyty y Mynydd Du – lle cyffyrddus ac anffurfiol i gwrdd â ffrindiau a’r teulu am frecwast, cinio, paned o de neu ddim ond coffi a sgwrs – wedi leoli yn yr estyniad. Mwynhewch ein bwyd cartref traddodiadol, yn ogystal â’r prydau blasus arbennig sy’n amrywio o ddydd i ddydd.

‘Rydym ar agor o 9yb tan 2.30yh, dydd Llun i ddydd Gwener, Dydd Sadwrn o 9yb tan 1yp ac hefyd ar gael ar gyfer digwyddiadau preifat.

Mae ystod o ystafelloedd amrywiol, i siwtio anghenion pawb, ar gael i’w llogi.

Mae’n gyfnod cyffrous yn hanes pentref Brynaman a’r cyffiniau ac ‘rydym yn awyddus i ddatblygu twf cynaliadwy ac economaidd, drwy Dwristiaeth, yn ogystal â bod yn Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Addysg.

 

Dewch i gwrdd â’n Staff.....

Mae gennym dîm gwych yma yn y Ganolfan, ac mae pob un ohonynt wastad yn barod i’ch helpu.

Tîm y Ganolfan 

                                                                                             

                                                                            

                                                                                              Scott Davies

Cydlynydd y Ganolfan

Ebost: scottdavies@black-mountain.org.uk

Scott yw Cydlynydd y Ganolfan ac yn goruchwylio gwaith o redeg y Ganolfan o ddydd i ddydd. Mae Scott wedi cael ei gyflogi
yma am nifer o flynyddoedd ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth am y pentref / cymuned a'r ardal gyfagos.
Mae Scott yn hawdd mynd ati ac yn hapus i helpu.

 

Lynda Bryce

                      

                                      

Lynda yw ein Swyddog Cyllid, a hi sy’n delio â holl gyfrifon y Ganolfan.

 

 

 

 

 

 

Tîm y Bwyty

 

Mae ein Cogydd, Lisa Thomas a’n Cynorthwy-ydd Gwasanaethu’r Cwsmer, Linda Lewis yn cydweithio i greu dewis rhagorol o brydau bwyd cartref traddodiadol, byrbrydau a phwdinau. Dewch i Fwyty gwych y Mynydd Du, lle y cewch groeso gan ein staff cyfeillgar a lle byddwch yn sicr o gael pryd o fwyd i dynnu dwr o’ch dannedd.