Cyfleusterau Cynhadledda a Llogi Ystafelloedd

Conference Rooms Prices Catering

 

Cyfraddau Llogi'r Ystafelloedd

Rhif yr Ystafell

Math o Ystafell

Uchafswm y Dirprwyon

Sector

Cyfradd yr Awr

Hanner Diwrnod

Diwrnod Llawn

1

Ystafell ymgynnull / Ystafell TG

10 - 30

Cymunedol

£.7.50

£30.00
£60.00
Masnachol
£13.00
£50.00
£85.00

2

Ystafell aml-bwrpas

10 - 40

Cymunedol
£7.50
£30.00
£60.00
Masnachol
£13.00
£50.00
£85.00

3

Y Stiwdio

50

Cymunedol
£7.50
£30.00
£60.00
Masnachol
£13.00
£50.00
£85.00

4

Ardal gyfarfod y Llyfrgell

11

Cymunedol
£7.50
£30.00
£60.00
Masnachol
£13.00
£50.00
£85.00

5/6

Ystafelloedd allgymorth

2 - 4

Cymunedol
£6.50
£25.00
£40.00
Masnachol
£8.50
£32.00
£55.00

Cyfraddau llogi gyda’r nos, dros y Penwythnos ac ar gyfer Partïon

 

Rhif yr Ystafell

Math o Ystafell

Uchafswm y Dirprwyon

Sector

Cyfradd yr Awr

Hanner Diwrnod

Diwrnod Llawn

1

Ystafell ymgynnull / Ystafell TG

10 - 30

Cymunedol

£10.00

£40.00
£80.00
Masnachol
£14.00
£55.00
£95.00

2

Ystafell aml-bwrpas

10 - 40

Cymunedol
£10.00
£40.00
£80.00
Masnachol
£14.00
£55.00
£95.00

3

Y Studio

50

Cymunedol
£8.50
£40.00
£80.00
Masnachol
£14.00
£55.00
£95.00

4

Ardal gyfarfod y Llyfrgel

11

Cymunedol
£8.50
£34.00
£68.00
Masnachol
£14.00
£55.00
£95.00

5/6

Ystafelloedd allgymorth

2 - 4

Cymunedol
£7.00
£25.00
£50.00
Masnachol
£9.00
£35.00
£70.00

Diwrnod Llawn- 9am to 5pm

Hanner Diwrnod - 9am to 1pm, 1:30pm to 5pm

Gyda'r nos - rhwng - 2 a 4 awr, drwy drefniant

Dydd Sadwrn – 9yb tan 2yh, drwy drefniant 

 

* Offer Ychwanegol

Taflunydd Digidol - Diwrnod Cyfan £50, Hanner Diwrnod £30

Gliniadur (yn barod ar gyfer PowerPoint) - Diwrnod Cyfan £50, Hanner Diwrnod £30

TV/DVD/VHS - Diwrnod Cyfan £15, Hanner Diwrnod £10

CD/Peiriant Tâp- Diwrnod Cyfan £10, Hanner Diwrnod £5

System Sain - Diwrnod Cyfan £15, Hanner Diwrnod £10

Cyfleusterau Llungopïo - £0.10 y daflen A4